I sognet vejle.casino tivoli.casino findes to kirker: Frederiksberg Slotskirke og Frederiksberg Kirke. 

Kirkerne har fælles kontor og menighedshus
på Pile Allé 3. 
 
 
 Slotskirken
 
 
 Frederiksberg Kirke
 
 
KIRKEBIL
Gangbesværede der bor i sognet, eller er sognebåndsløsere,
kan bestille kørsel til/fra gudstjeneste. 
Dette sker ved henvendelse til kirkekontoret senest
fredag kl. 13.00 - tlf.: 3321 3937.